top of page

NME

MODEL MANAGEMENT

 

艾美模特( NME Model Management ) 創立於2013年,是香港首家以女性角度為中心的模特兒公司,以打破傳統模特兒公司合約約束方式經營,以家的概念管理,以心出發與模特兒建立良好關係,此外,本公司模特兒均合乎黃金比例的審美標準,目的是為客戶提供高質素、形象健康的模特兒。

另外,本集團旗下NME PR MARKETING 設有網紅(FB,IG,小紅書)中界服務, 除此之外, 亦有提供Social Media Management, Video拍攝,專業設計,B2B合作, PR公關工作等等...
​歡迎按以下Whatsapp 跟我們同事直接對話

Candy Chong

 

Name / Candy 

 

Height / 160cm

 

Bust / 32"

 

Waist / 24"

 

Hip / 34"

 

Shoes / 37.5 EU

 

Eyes / Brown

 

Hair / Brown

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

Candy Chong

GALLERY

Candy_comcard_3-04_edited.jpg
candy chong4.jpg
F1370012.jpg
CC1.JPG
candy chong6.jpg
candy chong9.jpg
Candy_comcard_3-04.jpg
CandyChong (20).jpg
candy chong2.JPG
unnamed.jpg
unnamed (1).jpg
20130319_studio-129.jpg
candy chong7.jpg
CandyChong (19).JPG
candy chong5.jpg
p519af8c9b9ebc_mr000.jpg
63258_172128896154192_117869448246804_374627_1730780_n.jpg
unnamed (2).jpg
COMCA.JPG
candy chong10.jpg
candy chong3.jpg
candy chong8.jpg
20130319_studio-112.jpg
bottom of page