top of page

NME

MODEL MANAGEMENT

 

艾美模特( NME Model Management ) 創立於2013年,是香港首家以女性角度為中心的模特兒公司,以打破傳統模特兒公司合約約束方式經營,以家的概念管理,以心出發與模特兒建立良好關係,此外,本公司模特兒均合乎黃金比例的審美標準,目的是為客戶提供高質素、形象健康的模特兒。

另外,本集團旗下NME PR MARKETING 設有網紅(FB,IG,小紅書)中界服務, 除此之外, 亦有提供Social Media Management, Video拍攝,專業設計,B2B合作, PR公關工作等等...
​歡迎按以下Whatsapp 跟我們同事直接對話

Kayla Hung

 

Name / Kayla Hung

 

Height / 173cm

 

Bust / 34b"

 

Waist / 24"

 

Hip / 34"

 

Shoes / 39 EU

 

Eyes / Black

 

Hair / Brown

 

Kaylahung.JPG

Kaylahung.JPG

Kaylahung.jpg

Kaylahung.jpg

Kaylahung.jpg

Kaylahung.jpg

Kaylahung.jpg

Kaylahung.jpg

Kaylahung.jpg

Kaylahung.jpg

Kaylahung.JPG

Kaylahung.JPG

GALLERY

Kaylahung44.jpg
Kaylahung22.jpg
Kaylahung5.jpg
Kaylahung3.jpg
Kaylahung2.JPG
Kaylahung.JPG
Kayla hung.JPG
bottom of page